تبلیغات
روزنامه - اولین کنفرانس خبری همایش فلسفه و علوم پایه
شنبه 21 آبان 1390

اولین کنفرانس خبری همایش فلسفه و علوم پایه

• نوشته شده توسط: ramin h

امیرهاشم دهقانی
اولین کنفرانس خبری همایش فلسفه و علوم پایه

خبرگزاری فارس:

خبرگزاری فارس: اولین کنفرانس خبری همایش فلسفه و علوم پایه

.منبع: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13900821000619

نظرات()