تبلیغات
روزنامه - افتتاح نمایشگاه توانمند سازی بازنشستگان نیروهای مسلح
دوشنبه 21 شهریور 1390

افتتاح نمایشگاه توانمند سازی بازنشستگان نیروهای مسلح

• نوشته شده توسط: ramin h

سپیده رضایی پیام
افتتاح نمایشگاه توانمند سازی بازنشستگان نیروهای مسلح

خبرگزاری فارس:

.منبع: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13900621001048

نظرات()