چهارشنبه 6 مهر 1390

دولت در جریان ادغام وزارت‌خانه‌ها تخلف كرده است

• نوشته شده توسط: ramin h

انتشار متن کامل گزارش کمیسیون اصل 90 در فارس
دولت در جریان ادغام وزارت‌خانه‌ها تخلف كرده است

خبرگزاری فارس: کمیسیون اصل 90 در گزارش خود درباره تخلفات رئیس جمهور از قوانین اعلام کرد دولت در ماه‌های آغازین برنامه پنجم بدون نظر و تائید نظر مجلس اقدام به ادغام وزارتخانه‌ها کرده که تخلف دولت در این زمینه از قوانین محرز است.

خبرگزاری فارس: دولت در جریان ادغام وزارت‌خانه‌ها تخلف كرده است

 به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، علیرضا زاکانی نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) گزارش کمیسیون متبوعش درباره تخلفات رئیس جمهور از قوانین را در راستای اجرای ماده 233 آئین‌نامه داخلی پارلمان، قرائت کرد.

متن کامل این گزارش به شرح ذیل است:

به: نمایندگان مجلس شورای اسلامی
از: کمیسیون اصل نودم قانون اساسی
موضوع: گزارش نسبت به تخلفات اعلام شده از سوی جمعی از نمایندگان مستند به ماده 233 آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی


مستند به ماده 233 آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی چهار نامه در مورد تخلفات رئیس جمهور از قوانین با مشخصات ذیل به کمیسیون واصل شده است:
نامه اول: نامه شماره 555102/ د مورخ 10/ 2/1390 نائب رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع ارسال تصویر تقاضای 12 نفر از نمایندگان مجلس که بر اساس ماده 233 آئین‌نامه داخلی و در اجرای مصوبه مورخ 17/1/1390 هیئت رئیسه واصل گردیده است.
در این نامه موارد ذیل درج گردیده که اظهار نظر صریح کمیسیون در مورد هر یک اعلام می‌گردد.

الف- در بند یک نامه نمایندگان آمده است:
اعمال اختیارات ریاست جمهوری و دولت خارج از چارچوب اصل 122 قانون اساسی (نظیر ... پرداخت جایزه زاد و ولد و...) که با توجه به سیاست‌ها و قوانین مورد اجرا در سال‌های قبل موجب سردرگمی و آشفتگی در حوزه‌های مربوطه شده است.

هیئت وزیران در جلسه مورخ 8/8/1388 که در مشهد مقدس تشکیل گردید با پیشنهاد مشترک وزرای امور اقتصادی و دارایی، رفاه و تامین اجتماعی و مسکن و شهرسازی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بدون اشاره به مستند قانونی با هدف تامین آتیه فرزندان ایرانی، آئین‌نامه تامین آتیه مهر امام رضا (ع) را تصویب نموده و طی مصوبه شماره 164420/ ت43343 ه مورخ 18/8/1388 هیئت وزیران ابلاغ گردید.
طبق مصوبه مذکور مقرر گردید که به هر نوزاد ایرانی متولد شده در سال 1389 و بعد مبلغ ده میلیون ریال هدیه تعلق گیرد تا به صورت پس‌انداز نگهداری شود.

گرچه اعتباری به میزان مبلغ 5000 میلیارد ریال در ردیف 1010008 تحت عنوان واگذاری سهام برای صندوق مهر امام رضا (ع)- برنامه تامین آتیه) قانون بودجه سال 1389 پیش‌بینی شده بود لکن بنا به اعلام شماره 40000/405 مورخ 17/11/1389 معاون فنی و حسابرسی امور عمومی و اجتماعی دیون محاسبات کشور و شماره 1789/976/م /2 مورخ 16/11/89 معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی آن دیوان تا تاریخ مذکور هیچ گونه پرداختی به موسسات ذیربط صورت نگرفته و بانک ملی ایران به عنوان کارگزار از محل منابع خود و برخلاف ماده 7 مصوبه دولت و بدون رعایت بودجه مصوب بانک ملی ایران اقدام به پرداخت مبلغ 4.938.520 میلیون ریال بابت افتتاح حساب پس‌انداز برای 493.852 نفر نوزاد نموده است.

این در حالی است که به موجب نامه شماره 6577/66/14-82 مورخ 14/6/1389 مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برای اجرای طرح در سال 1389 (با توجه به پیش‌بینی به دنیا آمدن نوزادان) مبلغ 7967 میلیارد ریال کسری بودجه وجود دارد.

اظهار نظر کمیسیون:
با توجه به اینکه طبق ماده 50 قانون محاسبات عمومی کشور وجود اعتبار در بودجه کل کشور مجوز پرداخت نیست و استفاده از اعتبارات باید مطابق مقررات مربوط به خود به عمل آید و از طرف دیگر اعتبار منظور شده در ردیف فوق‌الذکر کفاف پرداخت به کلیه متولدین سال 1389 را نمی‌داد.

بنابر این در صورت اجرای این مصوبه، تخلف از قانون محرز بود علیرغم اعلام مغایرت مصوبه مذکور با قوانین مربوط توسط رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه شماره 83968 ه-ب مورخ 14/2/1389 اعتبار لازم برای اجرای مصوبه از محل منابع داخلی بانک ملی ایران به صورت مجازی تامین شده که با پیگیری کمیسیون و حسب گزارش شماره 12630/م مورخ 5/4/1390 آن بانک وجهی از منابع بانک ملی یا سپرده گذاران در اجرای طرح فوق مورد استفاده قرار نگرفته است. لذا مصوبه دولت اجرا نشده تا تخلفی احراز شود. البته هزینه اجتماعی ناشی از افزودن به مطالبات مردم از طریق وعده‌ای که کارشناسی نشده و مجوز قانونی آن کسب نگردیده به عهده مراجعی است که نسنجیده اقدام نموده‌اند.

پرواضح است که اصل تامین آتیه این نسل و نسل‌های بعد از وظایف و اقدامات مفید دولت می‌باشد که باید از طریق اخذ مجوز قانونی نسبت به آن اقدام نماید. مسلما ایراد نمایندگان و کمیسیون اصل نود به نیت خیر آقای رئیس جمهور نیست بلکه ایراد به عدم اخذ جواز از مقنن می‌باشد.
مجلس شورای اسلامی نشان داده است در موارد مشابه که مساعدت به اقشار کم درآمد و نسل جوان و خصوصا تامین اجتماعی اقشار مختلف است از لوایح و طرح‌های ارائه شده به خوبی استقبال نموده و با آراء بالا دلسوزی و اهتمام خود را نسبت به صنوف یاد شده اعلام داشته است.

ب- در بند 2 نامه نمایندگان آمده است:
بی‌اعتنایی و عدم اهتما به اجرای قانون برنامه چهارم، عدم رعایت چارچوب‌های نظام برنامه‌ریزی کشور و در نتیجه عدم تحقق اهداف جزء و کل برنامه نظیر نرخ رشد اقتصادی، میزان تورم و نرخ بیکاری پیش‌بینی شده در برنامه چهارم، افزایش شکاف طبقاتی (علیرغم افزایش قابل ملاحظه درآمدهای نفتی و شعارهای عدالت خواهانه) و ایجاد تعهدات مازاد بر اعتبارات مصوب بلااقدام ماندن مصوبات دولت، دامن زدن به انتظارات و نهایتا بدبینی مردم به استناد گزارش‌های دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی".

چون مواد مذکور کلی است اظهار نظر صریح میسر نیست. مقرر شد که نمایندگان شاکی موارد را احصاء به همراه مستندات قانونی مربوط به کمیسیون اعلام کنند.

ج- در بند (3) نامه نمایندگان آمده است:
عدم ارائه گزارش عملکرد سال‌های برنامه موضوع ماده 157 و نیز 158 قانون برنامه چهارم و فاصله گرفتن بیشتر از هدف سند چشم‌انداز.

با عنایت به اینکه طبق ماده 157 قانون برنامه چهارم توسعه، رئیس جمهور موظف به ارائه گزارش نظارت و ارزیابی پیشرفت هر سال برنامه به مجلس شورای اسلامی حداکثر تا پایان آذر ماه سال بعد بوده که گزارشات مربوط همه ساله به صورت کتاب‌های سه جلدی تحت عنوان " گزارش اقتصادی و نظارت بر عملکرد برنامه چهارم توسعه" در اجرای ماده 157 قانون برنامه چهارم توسعه به هیئت رئیسه و کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی ارائه شده است و نسخی از آن توسط مسئولین ذیربط در مقام دفاع به این کمیسیون تحویل گردید.
بنابراین تخلفی احراز نمی‌گردد.

همچنین بر اساس ماده 158 قانون مذکور سازمان مدیریت و برنامه‌ریز کشور (معاونت فعلی برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور) وظیفه داشته تا در تیر ماه هر سال نتایج حاصل از اندازه‌گیری شاخص‌های مذکور را به همراه نقاط قوت و ضعف و پیشنهادهای موثر برای بهبود وضعیت کشور به مقام معظم رهبری، دولت و مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید که با توضیحات حضوری کارشناسان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مبنی بر کاملا سر بودن پاره‌ای از این اطلاعات و احتمال سوءاستفاده اجانب از آن خصوصا نسبت به مقایسه شاخص‌های بین‌المللی در جلسه مورخ 4/5/1390 کمیسیون و بنا به پیشنهاد حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای ابوترابی‌ و تصویب کمیسیون مقرر شد در اجرای ماده 158 قانون برنامه چهارم توسعه یک نسخه از گزارش‌های سالانه برای مقام معظم رهبری ارسال و عندالاقتضا و حسب صلاحدید معظم‌له اقدام گردد.

د- در بند (4) نامه نمایندگان آمده است:
تخلفات مکرر و عدیده در اجرای قانون بودجه بر اساس گزارش‌های دیوان محاسبات کشور ( از جمله گزارش‌های تفریغ بودجه)

در مورد ا ستناد به گزارش‌های تفریغ بودجه از آنجا که موضوعات آن در هیئت‌های مستشاری و محکمه تجدید نظر به اثبات نرسیده و رای صادر نشده، غیرقابل قبول است لکن به منظور امکان اظهار نظر صریح در اجرای ماده 233 آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مقرر شد تا نمایندگان شکایت کننده مصادیق تخلفات را به همراه مستندات مربوط به کمیسیون اصل 90 اعلام نمایند.

ه- در بند (5) نامه نمایندگان آمده است:
گسترش حوزه عملکرد دولت با عدم پایبندی به قانون سیاست‌های اصل 44 (گزارش کمیسیون مربوطه) (واگذاری سهام و پرداخت سود سهام عدالت و ...)

با عنایت به انیکه مواردی احصا نشده و به طور کلی اشاراتی به تخلف احتمالی شده است اظهار نظر صریح میسور نیست. مقرر شد نمایندگان مربوط موارد تخلف را به صورت منجز به همراه مستندات اعلام تا اقدام لازم به عمل آید.

و- در بند (6) نامه نمایندگان آمده است:
عدم ارائه به موقع لوایح بودجه سالانه

در بند (5) نامه مورخ 3/3/1390 کمیسیون عنوان رئیس جمهور آمده است: عدم اجرای ماده 216 قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب 26/9/1387 (عدم ارائه لایحه بودجه سالانه تا 15 آذر ماه به مجلس)

بر اساس بررسی‌های به عمل آمده لایحه بودجه سال 89 با تاخیر در بهمن ماه سال 88 ارائه شده و لایحه بودجه سال 90 نیز در موعد مقرر ارائه نشده است.

بنابر این عدم رعایت ماده 216 آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در ارائه به موقع لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی توسط دولت محرز است. لکن در این ارتباط بایستی به طولانی شدن رسیدگی به برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مجلس شورای اسلامی نیز توجه نمود.

ز- در بند (7) نامه نمایندگان آمده است:
عدم اجرا و سرپیچی از اجرای قوانین مختلف نظیر تغییر و کاهش ساعات کار ادارات و امتناع از پرداخت وجوه مربوط به قانون استفاده از تسهیلات ارزی مصوب 15/12/1388 عدم اجرای قانون واحده قانون انحلال شوراهای عالی مصوب 1387 عدم اهتمام در تدوین و تصویب آئین‌نامه برخی از قوانین مصوب مجلس هفتم.

در مورد کاهش ساعات کار ادارات، برای لغو بخشنامه صادره در این ارتباط موضوع به دیوان عدالت اداری ارجاع شده که عدم مغایرت بخشنامه با قانون اعلام گردید. بنابراین در این خصوص تخلفی احراز نمی‌گردد.

و اما در مورد امتناع از پرداخت وجوه مربوط به قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حمل و نقل ریلی و عمومی شهرها در تاریخ 26/12/1388 چون قبلا در این رابطه پرونده کلاسه 72133 در این کمیسیون مفتوح شده بود و پس از انجام مکاتبات با رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و اخذ پاسخ و بررسی کامل، با احراز تخلف از سوی کمیسیون اصل نود مراتب طی نامه شماره 72133/40530/90 س مورخ 25/12/89 برای رسیدگی به ریاست قوه قضائیه اعلام شده است.

در دو مورد اعلام شده دیگر، عدم اجرای قانون ماده واحده قانون انحلال شوراهای عالی مصوب 1387 ،‌عدم اهتمام در تدوین آئین‌نامه برخی از قوانین مصوب مجلس هفتم، مقرر شد تا مصادیق تخلف احتمالی توسط نمایندگان شکایت کننده مشخص و همراه با مستندات و مدارک به کمیسیون اعلام شود.

ح- در بند (8) نامه نمایندگان آمده است:
استنکاف از ابلاغ برخی از مصوبات قوانین مجلس شورای اسلامی و عدم ارسال برخی از مصوبات دولت به رئیس مجلس شورای اسلامی (موضوع اصل 85، 123، 138 قانون اساسی)

موضوع فوق‌الذکر در کمیسیون مسبوق به سابقه بوده و پرونده کلاسه 6217 م در کمیسیون اصل نود تشکیل شده است.

به منظور رسیدگی به موضوع جلسه‌ای در روز یکشنبه مورخ 29/3/1390 با حضور معاونین حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور، دبیر هیئت دولت و کارشناسان ذیربط و نماینده مرکز پژوهش‌ها تشکیل گردید و مقرر شد موضوع در جلسه کارشناسی بحث و بررسی شده نتیجه برای تصمیم گیری نهایی به کمیسیون ارائه شود. بنابراین تا زمان ارسال گزارش کارشناسان امر اظهار نظر صریح میسر نیست.

ط- در بند 9 نامه نمایندگان آمده است:
دخالت بیش از حددر سیستم بانکی صرف عجولانه منابع بانکی و بلوکه شدن آنها در طرح‌های حساب نشده و بخش‌های دلالی ونتیجتا کاهش قدرت سرمایه‌گذاری و نیز تامین سرمایه در گردش طرح‌های تولیدی وخدمات.

چون در اعلام تخلف نمایندگان به مواردی خاص اشاره نشده اظهار نظر صریح میسر نیست مقرر شد نمایندگان شاکی موارد مشخص از تخلف را به همراه مستندات مربوط ارائه دهند.

نامه دوم: نامه شماره 555144/12/د مورخ 24/2/1390 نائب رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع ارسال درخواست 12 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای رسیدگی به تخلفات رئیس جمهور که در اجرای ماده 233 آئین‌نامه داخلی و در اجرای مصوبه مورخ 18/2/1390 هیئت رئیسه مجلس واصل گردیده است. در این نامه به دو مورد ذیل اشاره شده است:

الف- استنکاف از اجرای قانون تاسیس وزارت ورزش و جوانان
این موضوع در بند 12 نامه شماره 6508/41167/90 م مورخ 3/3/1390 به رئیس جمهور با عنوان عدم تشکیل وزارت "ورزش و جوانان" و معرفی وزیر مربوطه در مهلت مقرر قانون اساسی اعلام شده است و گزارش امر مبنی بر احراز تخلف رئیس جمهور در تاخیر معرفی وزیر مربوط طی نامه شماره 6500/41478/90م مورخ 29/3/1390 کمیسیون اصل نود به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.

ب- ادغام 6 وزارتخانه باتوجه به برنامه پنجم ولی بدون رعایت اصل 133 قانون اساسی و نقض اصل 135 قانون اساسی در مورد سرپرستی وزارت راه و ترابری (بیش از 3 ماه)

در خصوص این موضوع جمعی دیگر از نمایندگان عین این شکایت را مطرح کرده‌اند که نسبت به آن در نامه سوم اظهار نظر شده است.

نامه سوم: از سوی هیئت رئیسه مجلس طی نامه شماره 555208/12 مورخ 11/3/1390 در رابطه با شکایت جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی حاوی تقاضای اعمال ماده 233 قانون آئین‌نامه داخلی مجلس و رسیدگی به تخلف قانونی رئیس جمهور از اصول 135 و 133 قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان از اصول مذکور و تخلف نامبرده از ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بخشی از شکوائیه خود اعلام داشتند:
انتظار حداقلی این بود که پس از اظهار نظر شورای نگهبان در تاریخ 21/2/1390 درباره اصل 133 قانون اساسی که به اتفاق آرا اعضای این شورا انجام شده بود، رئیس جمهور بلافاصله به تصحیح تصمیمات قبلی اقدام کنند. این انتظار برآورده نشد...

اظهار نظر کمیسون در این مورد:
طبق ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت مکلف است یک یا چند وزارتخانه را به نحوی در وزارتخانه‌های دیگر ادغام نماید که تا پایان سال دوم برنامه تعداد وزارتخانه‌ها از بیست و یک وزارتخانه به هفده وزارتخانه کاهش یابد. وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های جدید با پیشنهاد دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.

دولت در ماه‌های آغازین برنامه بر اساس تفسیر خویش از ماده 53 قانون برنامه چهارم توسعه و اصل 133 قانون اساسی برخی از وزارتخانه‌ها را در یکدیگر ادغام نمود که مورد اعتراض جدی مجلس قرار گرفت. و منتهی به نظر تفسیری شورای نگهبان و تاکید مقام معظم رهبری به اجرای نظر تفسیری آن شورا گردید.

خوشبختانه دولت با هماهنگی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی و نشست‌های متعدد که نتیجه آن در صحن علنی به استحضار نمایندگان محترم رسید با تعیین سرپرست برای وزارتخانه‌های ادغام شده نسبت به ارائه لایحه ادغام و معرفی وزیر اقدام نمود.

در قسمتی دیگر از شکایت آمده است:
شورای نگهبان در جلسه چهارشنبه 28/2/1390  در تفسیر اصل 135 سرپرستی ریاست جمهوری را بر وزارتخانه‌های بی‌وزیر خلاف قانون اساسی خوانده ولی تا امروز رئیس جمهور هیچ اقدامی برای تطبیق خویش با قانون اساسی انجام نداده است.

کمیسیون انرژی به عنوان کمیسیون تخصصی به این موضوع رسیدگی نموده و گزارش امر در اجرای ماده 233 آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در مجلس مطرح و تائید شد. موضوع طی نامه شماره16463 مورخ 17/3/1390 از سوی هیئت رئیسه مجلس به رئیس قوه قضائیه ارجاع گردیده است.

نامه چهارم: 12 نفر از نمایندگان مجلس شورای  اسلامی طی نامه شماره 770/ح د/ 90 مورخ 6/2/1390 شکایتی در اجرای ماده 233 آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با این عبارت:
نظر به اینکه مقاومت رئیس جمهور محترم جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد در مقابل اجرای حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر ابقای جناب حجت‌الاسلام و المسلمین آقای مصلحی در مقام وزارت اطلاعات، مصداق عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون توسط رئیس جمهور می‌باشد.

به هیئت رئیسه مجلس ارائه داده‌اند و با پی‌نوشت یکی از اعضا آن هیئت "جهت اطلاع و اقدام بر اساس آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی" در تاریخ 15/3/1390 در این کمیسیون ثبت شده است.

این موضوع قبلا بررسی و مراتب طی نامه شماره 6508/41167/ 90 م مورخ 3/3/1390 برای رئیس جمهور ارسال گردید تا پاسخ لازم را ارائه نماید.
محمد ابراهیم نکونام
رئیس کمیسیون اصل 90
انتهای پیام/منبع: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13900706000498

نظرات()

چهارشنبه 6 مهر 1390

«محمد ثقفی» مدیر کل صداوسیمای مرکز خراسان جنوبی شد

• نوشته شده توسط: ramin h

«محمد ثقفی» مدیر کل صداوسیمای مرکز خراسان جنوبی شد

خبرگزاری فارس: در حکمی از سوی رئیس سازمان صداوسیما، «محمد ثقفی» عهده‌دار مدیر کلی صداوسیمای مرکز خراسان جنوبی شد.

خبرگزاری فارس: «محمد ثقفی» مدیر کل صداوسیمای مرکز خراسان جنوبی شد

به گزارش خبرگزاری فارس، مدیر کل جدید مرکز خراسان جنوبی کارشناس ارشد مدیریت اجرایی و از فارغ التحصیلان دانشکده صداوسیما است و مسوولیت‌هایی را در مراکز سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی بر عهده داشته است. وی پیش از این معاون سیمای مرکز خراسان رضوی  بوده است.
ثقفی از تهیه کنندگان تلویزیونی است و برنامه‌های مختلفی را در ساختارهای مستند و ترکیبی تولید کرده است که برخی از آنها در جشنواره‌های مختلف تقدیر شده است.
مراسم معارفه محمد ثقفی و تودیع نورالدین جعفری امروز (چهارشنبه 6) مهر ماه در مرکز خراسان جنوبی برگزار می‌شود.
انتهای پیام/امنبع: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13900706000729

نظرات()

چهارشنبه 6 مهر 1390

روزی می‌رسد که فقرا چیزی جز ثروتمندان برای خوردن پیدا نمی‌كنند

• نوشته شده توسط: ramin h

متن پلاکارد یک معترض آمریکایی در وال استریت:
روزی می‌رسد که فقرا چیزی جز ثروتمندان برای خوردن پیدا نمی‌كنند

خبرگزاری فارس: یک جوان سیاه‌پوست معترض به سیاست‌های اقتصادی دولت آمریکا که در تجمعات وال استریت حضور پیدا کرده، روی پلاکارد خود نوشته است: "روزی می‌رسد که فقرا چیزی جز خود ثروتمندان برای خوردن پیدا نخواهند کرد."

خبرگزاری فارس: روزی می‌رسد که فقرا چیزی جز ثروتمندان برای خوردن پیدا نمی‌كنند

به گزارش فارس، همزمان با شروع موج اعتراضات در نیویورک به وضعیت اسفبار اقتصادی و ناتوانی دولت باراک اوباما در عمل به تعهداتش، جوانان آمریکایی اقدام به برگزاری تظاهرات در خیابان وال استریت در مرکز تجاری شهر نیویورک کردند.

به گزارش آسوشیتدپرس، معترضان، اهداف خود را در تابلوهایی که در دست داشتند بیان می‌کردند که بر روی آن تابلوها نوشته شده بود:"بر ثروتمندان مالیات اعمال کنید" یا "ما پول برای بهداشت و درمان و نه برای رفاه شرکت‌ها می‌خواهیم".

یک جوان سیاه‌پوست معترض به سیاست‌های اقتصادی دولت آمریکا که در تجمعات جنبش وال استریت حضور پیدا کرده، روی پلاکارد خود نوشته است: "روزی می‌رسد که فقرا چیزی جز خود ثروتمندان برای خوردن پیدا نخواهند کرد."

هزاران جوان تحصیل کرده آمریکایی در اعتراض به سیاست‌های اقتصادی و حقوق بشر دولت خود در خیابان‌های مشرف به ساختمان وال استریت، نزدیک به دو هفته است که تجمع کرده‌اند و در صدد هستند تا جمعیت معترضان را به 20 هزار نفر افزایش دهند.

انتهای پیام/صمنبع: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13900706000717

نظرات()

چهارشنبه 6 مهر 1390

پرهیز از مصرف آبمیوه‌های پاکتی و نوشابه‌های گازدار هنگام اسهال کودکان

• نوشته شده توسط: ramin h

یک فوق‌تخصص گوارش کودکان در گفت‌وگو با فارس مطرح کرد
پرهیز از مصرف آبمیوه‌های پاکتی و نوشابه‌های گازدار هنگام اسهال کودکان

خبرگزاری فارس: یک فوق‌تخصص گوارش کودکان گفت: طی دورانی که کودک اسهال دارد، از دادن مایعات و غذاهای شیرین، آبمیوه‌های پاکتی، نوشابه‌های گازدار و میوه به غیر از موز و سیب به کودک باید خودداری کرد.

خبرگزاری فارس: پرهیز از مصرف آبمیوه‌های پاکتی و نوشابه‌های گازدار هنگام اسهال کودکان

محمدرضا اسماعیلی، فوق تخصص گوارش کودکان در گفت‌وگو با خبرنگار بهداشت و درمان باشگاه خبری فارس «توانا» افزایش مقدار دفع، بیش از 3 بار در روز به همراه افزایش حجم مدفوع با فوریت را اسهال دانست و گفت: از دلایل ایجاد اسهال مصرف غذاهای فاسد و سموم، مصرف آنتی‌بیوتیک، عفونت‌های گوارشی، ادراری و تنفسی، اختلال عاطفی و مصرف نابجای مسهل است.

وی درباره پیشگیری از ابتلا به اسهال اظهار داشت: دور نگه داشتن کودک از بیماران عفونی، پرهیز از مصرف غذاهای بسیار گرم یا سرد، نصب توری به در و پنجره‌ها برای جلوگیری از آلوده شدن مواد غذایی توسط حشرات، نظافت سرویس‌های بهداشتی، شستن دست‌ها با صابون، کوتاه کردن ناخن‌ها در کودکان و افراد مراقبت‌کننده از کودک، نگهداری مواد غذایی فاسد شدنی در یخچال، نگهداری لوازم کودک در محل‌های تمیز و دور از آلودگی از عواملی است که از ابتلا به اسهال پیشگیری می‌کند‌ همچنین شیرخوارانی که از شیر مادر تغذیه می‌کنند، کمتر به اسهال دچار می‌شوند.

این فوق تخصص گوارش کودکان با اشاره به نکات قابل توجه در مراقبت از کودک مبتلا به اسهال افزود: باید کودک را از خوردن نوشیدنی‌های تجاری منع کرد و تغذیه متناسب با سن کودک را در اختیار او قرار داد؛ پوشاک کودک نیز بعد از هر بار اجابت مزاج باید به سرعت تعویض شده و سپس دست‌ها با صابون به صورت کامل شسته شود همچنین باید بدن کودک را پس از هر بار اجابت مزاج شسته، خشک و سپس محل تماس با پوشک را با پماد مخصوص چرب کرد.

وی ادامه داد: در صورت تحریک پوست محل تماس با پوشک، مادر باید کودک را روزانه به مدت 20 دقیقه یدون لباس بگذارد تا در معرض هوای آزاد قرار گیرد همچنین در صورتی که پزشک برای بیمار محلول "او آر اس" تجویز کرده است، بیمار باید در مصرف به موقع آن دقت کند؛ مادر باید دقت کند تا در صورت وجود خشکی پوست، کاهش اشک و بزاق همچنین بی‌حالی و ضعف، کودک را سریعاً به پزشک برساند؛ در کودکان کمتر از 6 ماه نیز پس از برطرف شدن استفراغ باید سریعاً شیردهی از سر گرفته شود.

اسماعیلی تصریح کرد: در صورتی که حال کودک بعد از 3 روز بهتر نشد و همچنان دفع زیاد مدفوع آبکی، استفراغ مکرر، عطش زیاد، ضعف و ناتوانی در خوردن و نوشیدن، تب و خون در مدفوع وجود داشت، باید مجدداً او را نزد پزشک برد.

وی درباره روش‌های پیشگیری از اسهال، ضمن مهم دانستن تزریق واکسن سرخک برای کودکان بیان داشت: باید برای تغذیه کودک در 6 ماه نخست زندگی، از شیر مادر بهره گرفت و در کنار غذای کمکی شیر مادر را تا دو سالگی ادامه داد همچنین استفاده از غذاهای تازه و آب آشامیدنی سالم، جایگزین کردن فنجان و قاشق به جای بطری و پستانک و شست‌وشوی دست‌ها قبل از تهیه یا خوردن غذا از راهکارهای پیشگیری از بروز اسهال در اطفال است.

رئیس مرکز تحقیقات بیماری‌های غیرواگیر کودکان بابل در مورد تهیه "او آر اس" نیز گفت: 4 لیوان آب جوشیده سرد شده در ظرفی بزرگ با یک بسته پودر "او آر اس" مخلوط شده و ظرف در یخچال قرار داده شود تا محلول خنک شود و یک لیوان از آن را از یخچال خارج کرده و هر 5 دقیقه یک قاشق غذاخوری به کودک داده شود.
 
وی ادامه داد: پس از نیم ساعت اگر کودک استفراغ نداشت، هر 2 دقیقه یک قاشق و مجدداً اگر استفراغ نداشت، می‌توان مقدار بیشتری از این محلول به کودک داد؛ در صورت تحمل می‌توان شیر و غذا را به تدریج به کودک داد. خانواده‌ها باید دقت داشته باشند که این محلول، در صورتی که در یخچال نگهداری شود، حداکثر تا 24 ساعت قابلیت استفاده دارد و در صورت نیاز، پس از آن باید محلول جدیدی را تهیه کرد.

وی تأکید کرد: وقتی کودکی دچار اسهال شد، آب بدنش دفع شده و پژمرده و بی‌حال می‌شود؛ باید طی دورانی که کودک اسهال دارد، از دادن مایعات و غذاهای شیرین، آب میوه‌های پاکتی، نوشابه‌های گازدار و میوه، به جز موز و سیب به کودک پرهیز شود و پس از پایان دوره اسهال کوشید تا حداقل طی 2 هفته با تغذیه مناسب و پرکالری، انرژی از دست رفته کودک جبران شود.
انتهای پیام/شمنبع: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13900706000741

نظرات()

چهارشنبه 6 مهر 1390

جیرو جودوكاران اعزامی به آذربایجان را مشخص می‌كند

• نوشته شده توسط: ramin h

اعزام رودکی منوط به نظر مساعد پزشک
جیرو جودوكاران اعزامی به آذربایجان را مشخص می‌كند

خبرگزاری فارس: سرمربی ایتالیایی تیم ملی جودو بعد از بازگشت به ایران، ترکیب تیم اعزامی به جام جهانی آذربایجان را مشخص میکند.

خبرگزاری فارس: جیرو جودوكاران اعزامی به آذربایجان را مشخص می‌كند

به گزارش خبرگزاری فارس، جیرو لامو بعد از جام جهانی قزاقستان به ایران بازنگشت و مستقیم به ایتالیا رفت تا با خانواده خود دیداری تازه کند.

گفته می شد که او از ایتالیا به بیروت خواهد رفت و مسابقات نوجوانان و جوانان ایران را در آسیا زیر نظر می‌گیرد.

محمدرضا حاجی یوسف‌زاده در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری فارس از این مسئله ابراز بی اطلاعی کرد و گفت: فقط می دانم که او باید 4 روز دیگر به ایران بازگردد.

مدیر فنی تیم های ملی درباره اردوی تیم ملی بزرگسالان خاطرنشان ساخت: فقط نفراتی که در روزهای اخیر در تورنمنت های مختلف شرکت داشتند، استراحت دارند و مابقی زیر نظر آخوندزاده و چاه خندق مشغول تمرین هستند.

وی یادآور شد: جیرو تا 4 روز دیگر به ایران می آید و ترکیب تیم را برای اعزام به جام جهانی آذربایجان مشخص می کند. البته نفراتی مثل قاسمی نژاد، معلومات و محجوب که از جایگاه بهتری در رده بندی جهان برخوردارند از جودوکاران ثابت اعزامی هستند و دیگر افراد را جیرو تعیین می کند.او سرمربی است و اختیار تام دارد.

یوسف زاده درباره اعزام رودکی گفت: این بستگی به نظر پزشک دارد؛ البته او به طور کامل تمرینات بدنسازی خود را انجام می دهد. کسب سهمیه المپیک رودکی مسجل است، او می تواند از مدال آوران المپیک باشد.مسابقات آذربایجان در روزهای 16 و 17 مهرماه برگزار می شود.

وی در خصوص وضعیت تیم ملی نوجوانان و جوانان اظهار داشت: برای اینکه سرمایه‌گذاری بیشتری را در جودو انجام دهیم، تیم‌ها را با ترکیب کامل راهی مسابقات قهرمانی آسیا خواهیم کرد.

وی افزود: این تیم‌ها از سال گذشته تقریباً مدام در اردو بودند، با تیم ملی بزرگسالان تمرین کرده و از تجربه مربی ایتالیایی و فردی مثل زارعبان استفاده کرده‌اند؛ به همین دلیل باید بهتر از سال‌های قبل نتیجه بگیرند.
انتهای پیام/ممنبع: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13900706000669

نظرات()

چهارشنبه 6 مهر 1390

آمادگی کامل برای برگزاری لویه جرگه سنتی وجود دارد

• نوشته شده توسط: ramin h

کمسیون برگزاری "لویه جرگه" سنتی در کابل:
آمادگی کامل برای برگزاری لویه جرگه سنتی وجود دارد

خبرگزاری فارس: کمیسیون برگزاری لویه جرگه از آمادگی‎ این کمیسیون برای برگزاری جرگه با هدف بحث و گفت‎وگو در رابطه با "پیمان استراتژیک" که قرار است، میان کابل- واشنگتن منعقد شود، خبر داد.

خبرگزاری فارس: آمادگی کامل برای برگزاری لویه جرگه سنتی وجود دارد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در کابل به نقل از آژانس خبری "باختر"، این جلسه به ریاست "صبغت الله مجددی" در کاخ ریاست جمهوری افغانستان برگزار شد.

مجددی در ابتدای این جلسه با اشاره به کارنامه‏ و فعالیت‏های "برهان الدین ربانی" شهید صلح افغانستان، شهادت وی را ضایعه‌ای جبران ناپذیر برای مردم افغانستان و شورای عالی صلح این کشور دانست.

در ادامه همچنین سخنگوی کمیسیون برگزاری لویه جرگه از آمادگی معاون امنیتی وزارت کشور افغانستان و رئیس کمیسیون امنیتی برگزاری لویه جرگه سنتی برای تأمین امنیت این جرگه بزرگ خبر داد.

"صفیه صدیقی" افزود: آمادگی‏های لازم برای برگزاری لویه جرگه وحود دارد و در رابطه با همین موضوع گزارشی به این کمسیون ارائه داد.

وی تصریح کرد: هماهنگی لازم با وزارت دفاع افغانستان و ریاست امنیت ملی کشور برای تأمین امنیت لویه جرگه صورت گرفته است.

در پایان این نشست، رئیس و اعضای کمسیون دبیرخانه موظف شدند تا از افراد واجد شرایط برای شرکت در این برنامه ثبت‌نام کنند.

لویه جرگه سنتی قرار است، با هدف بررسی پیمان استراتژیک با آمریکا در ماه‏های آینده در کابل برگزار شود تا با بررسی موضوع انعقاد این پیمان تصمیمات لازم را در این رابطه اتخاذ کنند.

در گذشته این کمیسیون از به تعویق افتادن زمان برگزاری جرگه تا بعد از برگزاری کنفرانس "بن دوم" خبر داده بود.

انتهای پیام/ممنبع: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13900706000425

نظرات()

چهارشنبه 6 مهر 1390

انتقال 24 افغانی در یک وانت تویوتا حادثه آفرید

• نوشته شده توسط: ramin h

انتقال 24 افغانی در یک وانت تویوتا حادثه آفرید

خبرگزاری فارس: واژگونی یک دستگاه وانت تویوتا که حامل 24 افغانی بود، حادثه آفرید.

خبرگزاری فارس: انتقال 24 افغانی در یک وانت تویوتا حادثه آفرید

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت بهداشت، در ساعت 47/5 دقیقه دیروز مرکز اورژانس و فوریت‌های پزشکی سراوان از واژگونی یک دستگاه وانت تویوتا در محور سراوان به گشت مطلع می‌شود و اولین آمبولانس در ساعت 48/5 به محل حادثه اعزام شد.

بنابراین گزارش در این حادثه یک نفر فوت و 23 نفر دیگر از سرنشینان خودروی مذکور که همه تبعه افغانستان بودند پس از انجام اقدامات اولیه و تخصصی فوریت های پزشکی توسط آمبولانس‌های اورژانس سروان و گشت به بیمارستان رازی سراوان انتقال یافتند.

حمل غیرقانونی و بیش از حد مجاز مسافر افغانی در وانت بارها و سایر وسائل نقلیه سواری در استان سیستان و بلوچستان بسیار مشاهده می‌شود و این حادثه اولین حادثه از این دست نیست.

پلیس راهنمایی و رانندگی راهور ناجا و اورژانس کشور پیش از این بارها اعلام کرده‌اند سوار کردن مسافر در وانت بارها ممنوع و بسیار مخاطره آمیز است.
انتهای پیام/شمنبع: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13900706000902

نظرات()

چهارشنبه 6 مهر 1390

وزیر دفاع:نیازی به ایجاد «خط سرخ» بین ایران و آمریکا نیست

• نوشته شده توسط: ramin h

در حاشیه جلسه هیأت دولت عنوان شد
وزیر دفاع:نیازی به ایجاد «خط سرخ» بین ایران و آمریکا نیست

خبرگزاری فارس: وزیر دفاع درخصوص تخلف روسیه در موضوع موشک‌های اس300 تصریح کرد: در این‌باره پیش پرداخت‌هایمان را از روسیه پس گرفتیم اما ادعای خسارت داشته‌ایم که این ادعا به داوری ارجاع شده است.

خبرگزاری فارس: وزیر دفاع:نیازی به ایجاد «خط سرخ» بین ایران و آمریکا نیست

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری فارس، سردار احمد وحیدی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح که ظهر امروز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیأت دولت با خبرنگاران گفت‌وگو می‌کرد، به تحویل حجم انبوهی از موشک‌های کروز «قادر» به نیروی دریایی ارتش و سپاه به مناسبت هفته دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: این موشک‌ها ضد ناوچه، ضد ناو و ضد تاسیسات ساحلی و از زمین، دریا و هوا قابل پرتاب است.

وی در پاسخ به سوالی درباره تخلف روسیه در موضوع موشک‌های اس300 تصریح کرد: در این‌باره پیش پرداخت‌هایمان را از روسیه پس گرفتیم اما ادعای خسارت داشته‌ایم که این ادعا به داوری ارجاع شده است. 

وزیر دفاع همچنین درباره حضور ایران در آب‌های آزاد اظهار داشت: حضور در این آب‌‌ها برای همه آزاد است و جمهوری اسلامی ایران در این زمینه برنامه دارد و در گذشته نیز در آب‌های آزاد حضور داشته‌ایم.

سردار وحیدی در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه آیا ایران بنا دارد ناو هواپیمابر بسازد، گفت: توسعه توان دریایی از برنامه‌های ماست و در این حوزه هرچه نیروهای مسلح بخواهند در برنامه‌ها داریم اما اکنون اولویت‌های ما چیز دیگری است. 
وی همچنین در پاسخ به این سوال که نظر شما در مورد پیشنهاد آمریکایی‌ها برای ایجاد خط تلفن سرخ بین ایران و این کشور گفت که : ما در منطقه نیاز به برقراری این خط نداریم.

وزیر دفاع با بیان اینکه خروج نیروهای فرا منطقه‌ای از منطقه و عدم دخالت از سوی آنها در مسائل منطقه باعث می‌شود که تنشی در منطقه ایجاد نشود، اظهار داشت: آنها می‌گویند خط سرخ داشته باشیم، برای این که اگر تنشی به وجود آمد، حل کنیم. در صورتی که ما معتقدیم اگر آنها نباشند در منطقه تنش ایجاد نمی‌شود.

سردار وحیدی همچنین تاکید کرد: آنها موظف هستند در عبور از تنگه‌ی خلیج فارس به تمام سوالاتی که نیروی دریایی ما از آنها می‌پرسد، پاسخ دهند و آنها تحت اشراف اطلاعاتی نیروی دریایی ما هستند.

انتهای پیام/منبع: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13900706000918

نظرات()

چهارشنبه 6 مهر 1390

فراکسیون زنان مجلس نحوه استیفای حقوق همسران شاهد در برنامه پنجم را بررسی كرد

• نوشته شده توسط: ramin h

افتخاری در جمع خبرنگاران:
فراکسیون زنان مجلس نحوه استیفای حقوق همسران شاهد در برنامه پنجم را بررسی كرد

خبرگزاری فارس: سخنگوی فراکسیون زنان مجلس از بررسی مسائل بانون در عرصه داخل و بین‌الملل در جلسه فراکسیون متبوعش خبر داد.

خبرگزاری فارس: فراکسیون زنان مجلس نحوه استیفای حقوق همسران شاهد در برنامه پنجم را بررسی كرد

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، لاله افتخاری نماینده مردم تهران و سخنگوی فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران ضمن تبریک ولادت حضرت معصومه (س) و دهه کرامت، اظهار داشت: فراکسیون زنان مجلس با تشکیل جلسه بر ضرورت پیگیری مسائل دختران در جهت ارتقاء سطح آگاهی‌های فرهنگی و دینی آنان تاکید کرد.

وی همچنین گفت: در این جلسه همچنین درباره مسائل بانوان در عرصه داخلی و بین‌المللی، موضوعاتی مطرح و نحوه استیفای حقوق همسران شاهد در برنامه پنجم توسعه نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
انتهای پیام/منبع: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13900706000813

نظرات()

چهارشنبه 6 مهر 1390

فرزندان زنان ایرانی حاصل ازدواج با مردان خارجی تابعیت ایرانی دارند

• نوشته شده توسط: ramin h

مجتهدزاده در حاشیه جلسه هیأت دولت:
فرزندان زنان ایرانی حاصل ازدواج با مردان خارجی تابعیت ایرانی دارند

خبرگزاری فارس: رئیس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: فرزندان زنان ایرانی حاصل ازدواج با مردان خارجی تابعیت ایرانی دارند و از هر گونه مزایای آموزشی بهره‌مند خواهند شد.

خبرگزاری فارس: فرزندان زنان ایرانی حاصل ازدواج با مردان خارجی تابعیت ایرانی دارند

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری فارس، مریم مجتهدزاده رئیس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری که ظهر امروز در حاشیه جلسه هیأت دولت با خبرنگاران گفت‌وگو می‌کرد، در خصوص وضعیت فرزندان زنانی ایران که با مردان خارجی ازدواج کرده‌اند، گفت:‌ فرزندان زنان ایرانی حاصل ازدواج با مردان خارجی تابعیت ایرانی دارند و از هر گونه مزایای آموزشی بهره‌مند خواهند شد. 

وی با بیان اینکه این طرح از مجلس آمده و در دولت مصوب شده است، در پاسخ به این سوال که آیا این طرح شامل زنان ایرانی که با مردان افغان ازدواج می‌کنند هم می‌شود، تصریح کرد: در این طرح هیچ کشوری استثنا نشده است.

رئیس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری همچنین خاطرنشان کرد: هیأتی مرکب از وزارتخانه‌های کشور و دادگستری، مرکز امور زنان و خانواده و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور موظف شدند برای اجرای این موضوع آئین‌نامه‌ای تنظیم کنند.
انتهای پیام/منبع: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13900706000951

نظرات()

چهارشنبه 6 مهر 1390

سیدورف:‌میلان می‌تواند قهرمان اروپا شود

• نوشته شده توسط: ramin h

سیدورف:‌میلان می‌تواند قهرمان اروپا شود

خبرگزاری فارس: هافبک کهنه‌کار روسونری اعلام کرد تیمش در این فصل می تواند در لیگ قهرمانان اروپا به جام برسد.

خبرگزاری فارس: سیدورف:‌میلان می‌تواند قهرمان اروپا شود

به گزارش خبرگزاری فارس و به نقل از سایت میلان، قهرمان سال 2003 و 2007 در این فصل با تیم‌های بارسلونا، باته و ویکتوریا پلزن هم‌گروه است و امیدوار است بتواند تعداد قهرمانی‌های خود در اروپا را به 8 برساند.

کلارنس سیدورف در مورد میلان گفت: در بازی با ویکتوریا فقط به پیروزی فکر می‌کنیم، 3 امتیاز این بازی می‌تواند ما را به سوی به‌دست آوردن رتبه نخست در گروه سوق دهد. بدین‌ ترتیب در مرحله بعد قرعه آسان‌تری در پیش خواهیم داشت و در این فصل قهرمانی در اروپا هدف اصلی و نخست ما است.

وی ادامه داد: بازیکنان آسیب دیده بسیاری در تیم هستند ولی بازیکنان دیگری نیز هستند که در غیاب ستاره‌های اصلی بتوانند جای آن‌ها را پر کرده و نتیجه‌های خوبی بگیرند. تصور می‌کنم میلان تیمی یک‌دست و بسیار عالی است که همه بازیکنان آن در سطح بالایی فوتبال بازی می‌کنند.
انتهای پیام/آمنبع: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13900706000795

نظرات()

چهارشنبه 6 مهر 1390

«مقام موسیقایی» منتشر شد

• نوشته شده توسط: ramin h

«مقام موسیقایی» منتشر شد

خبرگزاری فارس: کتاب فصل «مقام موسیقایی» با رویکرد بررسی موسیقی مدرن در ایران و جهان و همچنین تقابل موسیقی مدرن در شرق و غرب منتشر شد.

 به گزارش خبرنگار موسیقی فارس، در این شماره موسیقی مدرن با عنوان بازگشت به آینده ،مقاله‌ها و مصاحبه‌های اختصاصی از هنرمندان موسیقی مدرن و استادان دانشگاهی کشورهای دنیا به چشم می‌خورد.
در پیوست نخست این شماره پس از پیش درآمد، مطلبی با عنوان «آن سوی سنت» وجود دارد همچنین نخستین موسیقدان مدرن، پدرخوانده حاضر، میهمان ناخوانده، تقارن در موسیقی برای سازهای زهی، کوبه ای و چلستا، مکتب دوم و دوازده تنی، به سوی موسیقی دوازده تنی، تراژدی نبوغ، کلاسیک قرن بیستم، کنسرت بی‌کران، صدای سکوت، نابغه بازنشسته، اشتوکهاوزن در دیده من، موج دوم قدرت، تحلیل‌ها و نوآوری‌های شاکون، قاعده حضور، تقابل موسیقی شرق و غرب، معماری الکترونیک، گفت و گو با علیرضا مشایخی و اپوس 115 در شماره نخست موسیقی مدرن مورد بررسی قرار گرفته است.
در دوم پیوسته این کتاب فصل  تاریخچه پیشگامان الکترونیک، موسیقی هنری، جز، نژاد  تجربه گرایی، موسیقی؛ تداوم تفکر چند فرنگی، میزگرد موسیقی مدرن ایران؛ نسل سوم و جامعه شناسی نخبه کشی آمده است.
بنابراین گزارش، شورای علمی در این دو شماره که به سردبیری رضا مهدوی و دبیری تحریریه سهراب حسینی است متشکل از احمد پژمان، علیرضا مشایخی، مجید کیانی، شاهین فرهت و محمدرضا درویشی هستند. همچنین اعضای تحریریه این شماره عبات از: پرفسور رابرت گلوک، پرفسور آلبرت ساسمان، اشکان خمسه‌پور و رضا صابونی است.
شماره‌های دوم و سوم کتاب فصل  مقام موسیقایی با قیمت 10 هزار 800 تومان در دسترس مخاطبان قرار گرفته است.
انتهای پیام/امنبع: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13900705000330

نظرات()

  • تعداد صفحات :3
  • 1  
  • 2  
  • 3  
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو